Mihaela Cristescu (Romania/Australia) was born in Romania in 1970 and she emigrated in Sydney, Australia in August 2009. She holds a B.Eng. in Power Plants, a B.A. in Literature and a Master in Linguistics. Her literary work was published in five volumes of poetry and prose and could also be found in Australian Magazines such as ZineWest - Western Sydney Writers, Cordite Poetry Review (‘an Australian and international journal of poetry, criticism and research’) and Double Dialogues - Arts Journal (‘a multi-disciplinary journal dealing with modern and contemporary issues pertaining to politics, society and culture’). Cristescu has been Guest Editor of ZineWest for the last five years and Editor of the Romanian-Australian Anthologies of Poetry and Prose: Pounding the Pavement (Vol 1, 2016), On the Wallaby Track, A Journey Across Memories (Vol 2, 2017), Romanian/Australian Perspectives Between Dusk and Dawn (Vol 3, 2018) and Romanian/Australian Arguments Avant La Lettre (Vol 4, 2019).

 

 

English

 

 

 

Romanian

 

 


LETTER TO A FISHERMAN

 

 

There was

only before afternoon

when the moon and the winds came together

on a diligent pavement

to meet the frank obscurity

inside the flat.

 

One touch:

the catcher, they say, along the semi decent song,

the riot around glasses,

one voice against them all

to greet the clear fright indoors.

 

Ask me,

my Friend,

about the field around the fisherman’s sky.

Tell me the rhyme of never-ending infatuation for land

while the coastline laugh closes our eyes

through the village.

 

There was

only that day before afternoon,

when the moon and the winds came together

one voice against them all

to lock the later cityscape

above.

 

 

DRUMS, MY WISH

 

 

 

Drums -

my wishes

sailing along the blue distress of light

within the master skills performance,

securely vague and distant souls,

music on step mechanism.

 

Drums -

my wish to command patterns

climbing up through spiral convictions

when night resumes in black coffee.

 

Drums -

the rhythm of distance

beyond the wish of return,

one more solar day, 24 hours of glorious time

to neglect or destroy

the final beat.

 

From where you are now,

drums are sailing wishes

to us:

 

hold on to the coastline,

dream and hope

for the melody

of auburn.

 

 

SCRISOARE CĂTRE UN PESCAR

 

 

Pe când luna și vântul s-au întâlnit

înainte de amiază,

ascultând înlăuntrul camerei

obscuritatea decisă

pe caldarâmul ascultător,

 

Am simțit o singură atingere:

capcana melodiei semi-decente,

revolta în pofida reflecției –

o voce împotriva tuturor,

pentru a saluta spaima dinlăuntru.

 

 

Întreabă-mă,

Prietene,

despre ascunzătoarea de pe cerul pescarului.

Spune-mi cum să rimez dorința de pământ

atunci când ironia casei ne închide

poteca prin oraș.

 

Pe când luna și vântul s-au întâlnit

înainte de amiază,

am ascultat o singură voce împotriva tuturor,

un semn

pentru a închide peisajul urban

dinspre nori.

 

 

ÎN RITM, DORUL MEU

 

 

În ritm,

dorințele mele

plutind de-a lungul luminii în naufragiu

într-o iscusită piesă de teatru -

suflete nesigure si distante,

muzică în ritm de mecanism.

 

În ritm,

dorința de a comanda obișnuințe

urcând prin convingeri de spirală

atunci când noaptea re-începe cu o cafea neagră.

 

În ritm,

distanța de dincolo de puterea

reîntoarcerii

o nouă zi, 24 de timp glorios

pentru a neglija și distruge

ultimul puls.

 

De unde ești tu,

ritmul devine o dorință

navigând către noi:

 

pe coastă,

zbor și încredere

pentru o melodie

arzând.