Umid Najjari (Azerbaijan/Turkey) was born in Tabriz on April 15, 1989. After graduation from the Islamic Azad University, Umid Najjari continued his education at Baku Eurasian University, the Faculty of Philology, in Azerbaijan in 2016. He is the author of "Valley of Birds","Photo of the Dark" and "On the other Side of the Walls", books of poems, and some translated literary books.His poems have been published in Canada, Spain, İtaly, İndia, Turkey, Uzbekistan, Iraq, Kazakhstan, Georgia and Iran. He was awarded the Samad Behrangi Award in 2016. He was awarded the Ali bey Hosseinzadeh Award in 2019. He is a member of the Union of Azerbaijani Writers (UAW) and the World Young Turkish Writers Union (WYTWU).

 

 

English

 

 

Turkish


 

A homeland of a size of umbrella

You saw me in your dream
on the day I forgot my feet
and from the moment I am aware of loneliness of my hands...
I am telling you about curly streets of autumn.

...you saw me in your dream
on the night I burnt to ashes in a city of winds.
from the very moment I cast my eyes on a strange land
I call out to you from a dry leaf radio
...Listen, please!
There is just one station left to rich a place, empty, without you...
Your absence is like a bitter pill,
failing to soothe my grief.

...you saw me in your dream
in a gulp of cloud swallowed by me.
whatever a mirror reflects is just your absence...
Hair of my feelings turn white in your absence,
wisdom tooth of my feelings aches
as you go away...

In your absence, my feeling of missing is as much as a beggar
sitting by a wall
every step turn out a feeling of missing
in your absence...
No pitying the strange land I live in
Rather, spare a homeland of a size an umbrella in the rain, for me

 

Oleaster Trees

Once
oleaster trees would be an old man selling a perfume…
… Graves die before men,
and hospices ache before humans.
… Florists firstly witness farewells,
coffins are the last memories we feel,
Drought is a girl, named "Rain", cutting her hair with her hands!

… A man in a dungeon is doomed to the curse of surrounding walls,
don't believe falsehood!
And I would be a lonely pond lying far away…
… Being a lonely pond lying far away is harder than being an oleaster tree, being a grave and being a dungeon.

 

 

 BİR ÇƏTİRLİK VƏTƏN

 

Məni yuxunda gördün
Ayaqlarımı unutduğum gün.
Əllərimin sahibsizliyini bildiyim saatdan,
Mən payızın buruq buruq küçələrindən sənə danışıram.

 

Məni yuxunda gördün
Küləklər şəhərində kül olduğum gecələr.
Qurbəti gözlərimə yüklədiyim an,
Mən quru yarpaqlar radiosundan sənə danışıram,
Dinlə !

 

Sənsizliyə bir stansiya qalmışam mən,
Sənsizlik acı dərmandır toxdatmır dərdlərimi…

 

Məni yuxunda gördün
Bir qullab udduğum bulud da sənsizlikdir…
Güzgüdə görünən hər nə varsa
hisslərimin saçları ağarır yoxluğunda…
Hisslərimin ağıl dişi ağrıyır, uzaqlaşdıqca sən.

 

Sənsiz divar dibində qalan dilənçi qədərdir darıxmalarım,
Sənsiz darıxmadır hər addım.
Qürbətimə ağlayınca
mənə bir çətirlik vətən saxla yağmurda

 

 

 

 

 

 

 

 

İYDƏ AĞACLARI

 

Keçmişdə

ətir satan bir qoca kişiydi iydə ağacları…

…Məzarlar insanlardan öncə ölür,

xəstəxanalar ağrıyır insanlardan öncə.

...Gül dükanları vidaların birinci şahidi,

tabutlar –hiss etdiyimiz sonuncu xatirə,

quraqlıq –saçlarını öz əliylə kəsən "Yağış” adında bir qız !

…Zindanda olan kişi dörd divarın qarğısına

tutulmuşdu,

yalanlara uyma!

Mən isə uzaqlarda bir gölməçəydim…

…İydə ağacı olmaqdan,

mazar olmaqdan, zindan olmaqdan çətindir

uzaqlarda bir gölməçə olmaq.

 

 

 

 

 

 


Translated from Turkish by Reza Hosseini

 

Reza Hosseini is a member of the Iranian Translators Association. He is a translator of Turkish and English languages. Reza Hosseini Baghanam was born in Tabriz in 1979. He started to learn Tar playing from master Mahmood Shaterian when he was 7. He has won the first prize of several music festivals' prizes in Iran and abroad. He has been a professional Tar player in Azerbaijani orchestras