Anisoara Laura Mustetiu (Romania/Australia) is a Romanian poet living in Australia. Born 1971 in Romania, she studied Journalism in Germany and creative writing and Business communication at the Griffith University in Australia. Her poems were published in 2018 and 2019 in various Romanian cultural magazines, such as Confluente literare, Logos si Agape, Armonii culturale, Climate literare, Asi romani and many more. She also writes essays, one of them dedicated to her father was published in 2019 in the Romanian Anthology of Essays “Taina scrisului.”

 

 

English

 

Romanian


I AM WAITING FOR YOU ON A STAR

 

 

I am waiting for you on our bright star,

we called it long time ago ‘Love’;

the silence is touching my soul,

it caresses my heart, its incurable scar.

 

I am here my love, for so long I stroll,

across the galaxies filled with stars,

and even if I fear you will never come,

I am looking for you so far, so far.

 

I search for you the entire universe,

as my path is guided by a ray of hope,

by a vain dream to find you in space,

my desires were sliding into universe,

like a dancing acrobat on a silky rope.

 

Sometimes, I won’t see the light,

but I am not afraid of dark, my love,

I close my eyes and see our memories,

and everything becomes so bright.

 

We wanted to know the eternal love,

so looks like, from here, from the height,

sometimes, I come down and my soul,

would fly over oceans as a lonely dove.

 

Darling, I rest without you on my site

I lay down on the cold path of our star,

in my dreams, you hold me so tight,

ah, I am looking for you so far, so far.

 

And as the stardust creates a new phantasm,

ah, my soul would mesmerise,

by believing it’s YOU, a sun that would raise,

but in vain, it’s just a fate’s sarcasm.

 

And as the warm tears clear my eyes

the shadow disappears on a galactic way,

millions and millions of butterflies,

my broken heart will carry away.

Exhausted, I lay down

on my lonesome path,

 

I warm up as I dream

how you would kiss me,

now, in starlight my heart will bathe,

darling, I feel deeply you still love me.

I am waiting on the star

we saw that night,

the place you said

we would have a common path,

my love, I will look for you forever,

I will wait for you…I will wait…

 

 

 TE ASTEPT PE O STEA

 

 

Te aștept pe steaua noastra lucitoare,

Pe-o cale stranie şi amăgitoare,

Unde liniștea mă alină-n neştire,

Pe-o cale eternă, numită ‘iubire.’

 

Sunt aici iubitul meu, de atâta timp,

Printre miliarde de stele, mă plimb,

Şi chiar dacă mă tem că nu vei veni,

Printre galaxii, o stea voi devein.

 

Zadarnic încerc să te găsesc în univers,

Zadarnic, dorințele păşesc înlăcrimate pe un vers,

Doar uneori pe-o rază de speranță fină şi duioasă,

Ele dansează ca un acrobat, pe-o funie mătăsoasă.

 

Uneori, nu văd lumina, dar nu mă tem,

Amintirile mă ameţesc cu visul lor suprem,

Închid ochii și-ţi văd chipul tău frumos,

Şi totul devine atât de pur şi luminos.

 

Am vrut să cunoaștem iubirea veşnică,

Așa arată de aici, o iubire mare, unică,

Uneori sufletu-mi coboară pe un dor dulceag,

Zboară peste oceane, ca un porumbel pribeag.

 

Și când un val cosmic creează o noua fantasmă,

Ah, sufletul mi-e fascinat, de o mireasmă,

Crezând că ești TU, un soare care a răsărit,

Dar în zadar, este doar un vis nefericit.

 

În timp ce lacrimile calde-mi limpezesc privirea,

Umbra dispare pe drumul ei galactic, ca şi amintirea,

Pe când mii de fluturi inima-mi rănita departe vor căra,

Mi-e teamă, pe vecie, depărtarea ne va separa.

 

Obosită mă culc pe calea mea, singuratică

Mă încălzesc cu un vis frumos, ah ce iubire nebunatică,

În lumina stelelor inima mea se va scălda,

Iubitul meu, eu simt profund ca încă mă iubeşti.

 

Te-aştept pe steaua care-am văzut-o în acea noapte,

În locul în care mi-ai spus că avem o cale comună,

Iubitul meu, te voi căuta în cosmos, eu voi lupta,

Te voi aștepta in cosmos, te voi aştepta…


Translated from Romanian in English by the poet