Jan Sorensen (Denmark / Germany) works as a as a teacher and mentor.  He is the author of two book, a novel and a poetry-collection. Presently, he is working on a new novel and second collection of poetry. He says: 'Poetry has a special meaning for me and this is where I really feel at home.'  He also writes poems for website and blogs

 

.

Deutsch

Das letzte Mal, das erste Lied ...

 

 

Ich habe diese Einsamkeit gefühlt

mit Ihnen selbst

zögerlich und weiß nicht, wohin es gehen soll

wie wenn die letzten Worte erzählt werden

Ja, das war das letzte Mal.

Ich habe diese Leere gefühlt

derjenige, den du in mir erschaffst

ein bisschen müde werde ich jetzt meinen Weg gehen

wie wenn die letzten Illusionen scheitern

Ja, das war unser letztes Lied.

Ich habe diesen Miss gespürt

was kannst du mir nie geben 

meine Gedanken fließen einen ganz anderen Weg

wie ich weiß, ist es das letzte Mal

Ja, wir singen jedes unserer Lieder.

Ich habe dieses Gefühl der Heimkehr

Es ist so viel von mir geworden

Deshalb muss ich meinen Weg gehen

wie höre ich jemand anderes Lied

ja das lockt mich zum allerersten mal ..

 

 

 

English

 

 

 

PORCELAIN

 

You shine like the Moon, the light inside all the darkness…

I am but a shadow of your reflection, the dark spot in all the light…

Your skin so pure and untouched, in a clarity brighter than crystal glass

If ever an appearance could hurt, your beauty outshine it all so bright…

As the taste of love filled up a cup of porcelain… 

nothing of your being is touched and will ever be plain…

Fine lines and fatures so perfectly shaped, eyes so deep and dark…

From where I am it is slightly obscured, and your shine is the blazing true…

I wish you would come closer, close enough to leave your mark…

In every mirror you paint your beauty, a trace of white in all the blue…

You look so frail and vulnerable but I see the strength in you…

Captivated and seduced I now feel so frail and so damn plain…

You have the taste of infatuation and I can sense your presence too…

The meeting with you has changed my heart to brittle porcelain…

As the taste of love filled up a cup of porcelain…

nothing of your being is touched and will ever be plain…

 

 

 

Danish

Den sidste gang,..den første sang...

 

 

Jeg har følt den her ensomhed

ja selv sammen med dig

tøvende og ved ikke hvilken vej jeg skal

som når de sidste ord fortælles

ja som var det den allersidste gang.

Jeg har følt den her tomhed

den du skaber inde i mig

en smule træt vil jeg nu gå min vej

som når de sidste illusioner brister

ja som var det vores sidste sang.

Jeg har følt det her savn

det du aldrig kan give til mig

mine tanker strømmer en helt anden vej

som ved jeg at det er sidste gang

ja som synger vi hver vores sang.

Jeg har den her følelse af hjemve

den er blevet så stor en del af mig

det er derfor jeg må gå min vej

som hører jeg en andens sang

ja som lokker mig for allerførste gang...

 

 

 

Danish

 

 

 

Porcelæn.

 

 

  

Du skinner som Månen, lyset inde i hele mørket .. 

Jeg er bare en skygge af din refleksion, det mørke sted i alt lyset ...

Din hud er så ren og uberørt, klarere end krystalglas ...

Hvis et udseende nogensinde kunne skabe en smerte, så er det din skønhed der blænder alt omkring os ...

 Som smagen af kærlighed fyldte op en kop porcelæn ...

intet i dit væsen er berørt og vil aldrig blive plat ...

Fine linjer og træk så perfekt formet, øjne så dybe og mørke ... 

Fra, hvor jeg er, er det lidt skjult, og du blusser op som brændende sandheder...

Jeg ville ønske, at du ville komme tættere på, tæt nok til at efterlade dit mærke ...

I hvert spejl maler du din skønhed, et spor af hvidt i alle det blå ...

Du ser så skrøbelig og sårbar ud, men jeg ser styrken i dig ... 

Fanget og forført føler jeg mig så svag og så forbløffende klar ...

Du har smagen af forelskelse, og jeg kan også mærke din tilstedeværelse ...

Mødet med dig har ændret mit hjerte til skrøbeligt porcelæn ...

Som smag af kærlighed fyldte op en kop porcelæn ...

intet om dit væsen er berørt og vil aldrig blive plat ...