Hamdi Ismail Meça (Italy/Albanien) is one of the well-known authors of the Republic of Albania. He was born on September 6, 1952 (Kruja- Albania). He writes poet, prose writer, publicist, essayist, and he is a scholar having a University degree in "Language Literature". During the years of work he also carried out other specific qualifications. For 40 years, became an author of over 40 volumes in prose and poetry.  The author and his creativity are valued at significant prizes, numerous honors, national and international honorary titles. The poems have been translated into several languages.

 

English

 

 

Albanian

 

 


THE MUMMIFIED WALLS AND THE BREASTS OF LOVE

 

 1.

 

The day’s boundaries have disappeared

So have the night’s boundaries

The eclipse’s mummy lying long and wide

Nowadays mummified walls reigning all over world horizon

East is a wall. Of West

West is a wall. Of East

South is a wall. Of North

And of South, North is a wall

Nowadays whether East, West, South and North are the living man’s cube

Or the living men himself is their cube, no one can tell

Nowadays whether North, South, East and West are the dead man’s rectangle

Or the dead man himself is their rectangular, no one can tell

East, West, South and North are the four staying together

But nowadays the loss of one of them has created the triangle of neither the living nor the dead

Nowadays the triangle of neither the living nor the dead

Mostly deals with politics

The most favourite one

Of even local and central governance

The most favourite one

Of even ‘Global Governance’.

 

 

 

2.

 

Walls spreading

Near and far

Walls surrounding every Balkan country

Where people have melted into liquids

Taking the shape of any political vessel

Walls surrounding America

With tornadoes becoming balls of barbed wire

Walls surrounding political Russia or North Korea

Where they clone Stymphalic Birds

Walls surrounding European Union

With amoeba as its heraldry symbol

Walls surrounding the Middle East

With the desert’s whiteness

Covering in the triangles of black scorpions

Walls surrounding both ‘known and unknown’ China

With the seas becoming mixed mortar to build territories

Walls surrounding Africa

Filled with UNO refugees, offspring

Busy with money laundering through banks worldwide

Walls surrounding the writing hand

Stop here for a while. Let the time stop.

No walls can ever surround the cover of a book, that house door or yard gate

Walls, walls...

 

 

 

3.

 

Outside, walls

Rising from inside

Inside, walls

Rising from outside

Nowadays intimate and digital interferences, walls

Nowadays works of hypocritical writers, walls

They write about the poor 

Closing their eyes with beggars’ hands

Leaving ants homeless like gipsies

Stuffing their holes with their mouths

Blowing their earthly holes to produce

Inexistent hanging balloons.

 

 

4.

 

 

Walls, walls...

Not of stones

For stones have already flnd their place

Stones are clouds

Clouds

Sending down rheumatic rains

With illuminators springing up like mushrooms after the rain

Nowadays the eyes of racists, of extremists, of..., are their oil lamps

Walls separating lovers

Evidence: Clambering

Falling, neck breaking

MUMJA MUR DHE CICA E DASHURISË

 

  

1.

 

Kufijtë e ditës kanë humbur,

kufijtë e natës gjithashtu,

mumja e eklipsit sa gjatë gjërë shtrihet,

"mumja- mur", në krejt horizontin botëror sot,

lindja- mur. Dhe i perëndimit,

perëndimi- mur. Dhe i lindjes,

 gu- mur. Dhe i veriut,

veriu- mur. Dhe i jugut.

Lindja, perëndimi, jugu, veriu- kub i të gjallit sot

apo vetë i gjalli- kub i tyre?

Veriu, jugu, lindja, perëndimi- drejtkëndësh i të vdekurit sot

apo vetë i vdekuri- drejtkëndësh i tyre?

Lindja, perëndimi, jugu, veriu, pa njërën, nga katër së toku-

trekëndësh i as të gjallit, i as të vdekurit sot,

ky, “as i gjallë, as i vdekur- trekëndësh”,

më së shumti me politikë merret sot,

më së shumti po ky proferohet

në qeverisje lokale, qendrore,

më së shumti po ky,

dhe në “Global Governance”.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Mur- afër,

mur- larg,

mur- nga vendi im dhe shtetet ballkanike,

ku popujt- lëngje të shkrirë,

formën e çdo ene politike marrin,

mur- nga Amerika,

ku tornadot- lëmsha telash me gjemba,

mur- nga Rusia politike apo Korea e Veriut politike,

ku kllonohen dhe Zogj të Stimfalit,

mur- nga BE,

ku ameba simboli i saj për heraldikën,

mur- nga Lindja e Mesme,

ku e bardha e shkretëtirës

plot trekëndsha akrebash të zinj, 

mur- sigurisht nga Kina, “ e njohura- e panjohur”,

ku detrat- llaç betoni- për territore,

mur- nga Afrika,

ku refugjatë të OKB-së- pjella

për pastrim parashë nga bankat botërore,

mur- nga krah i dorës që shkruan,

këtu ndalu pak. Koha le të ndalë. Mur kurrë s’mund të jetë

kapaku i një libri. Kapaku- derë e shtëpisë ose portë e oborrit.

mur, mur…

  

 

3.

 

Mur jashtë,

i ngritur Brenda,

mur Brenda,

i ngritur jashtë,

mur- interferencat e sotme intime dhe dixhitale,

mur- dhe vargjet e shkrimtarëve hipokritë,

shkruajnë për të varfërit,

sytë i mbyllin me dorën e lypsave,

i lënë mizat e dheut si romët pa shtëpi,

vrimën duke ua zënë me gojët e tyre,

dhe vrimës së dheut i fryjnë këta, pezull për të nxjerrë

tollumbace të të paqenës.

 

 

4.

 

Mur, mur…

Jo nga gurët,

se gurët më s’rrinë në vend të vet,

re- gurët,

re,

shi reumatizmal bie,

ku si këpurdhat pas shiut, iluminatët dalin,

sytë e racistëve, ekstremistëve, etj. sot- kandilat e tyre.

Mur- dhe në mes të dashuruarve,

argument: kacavjerrja

dhe thyerja qafe.

 

 

 

 

 


English translation by Ukë ZENEL Buçpapaj